Přejít k obsahu


Avoiding Model Complexity in Limited Domain Speech Synthesis

Citace:
JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D. Avoiding Model Complexity in Limited Domain Speech Synthesis. In Tackling the Complexity in Speech. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2015, s. 183-194. ISBN: 978-80-7308-558-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Avoiding Model Complexity in Limited Domain Speech Synthesis
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Ing. Markéta Jůzová , Ing. Daniel Tihelka Ph.D.
Abstrakt CZ: V dnešní době se syntéza řeči z textu (TTS) objevuje v mnoha odvětvích, přesto je stále rozpoznatelná od skutečné řeči člověka a proto její vnímání může být někdy negativní. Aby byla dosažena vysoká kvalita řečové syntézy, měl by si systém TTS umět poradit se složitostmi řeči (ve skutečnosti však není možné všechny problémy komplexně popsat). Existují ale aplikace, kde je zmíněná složitost již obsažená v textech i řečových datech a, pokud je systém TTS dobře navržen, není třeba se jí už dále zabývat. Účelem této kapitoly je popis právě takového systému, rozbor jeho omezení a porovnání jeho kvality s kvalitou obecného systému TTS.
Abstrakt EN: Nowadays, text-to-speech (TTS) synthesis, an artificial speech creation, appears in many areas, but it is still always recognizable from real human speech and so its perception can be sometimes negative. To ensure a higher quality of speech synthesis, the TTS system should deal with the complexity of speech, which is very difficult (in fact, coping with all the complexity is probably impossible). But there are some areas of applications in which the complexity is already implicitly contained in the text and speech corresponding to it, and, if the TTS is properly designed, we do not have to deal with that. The purpose of this chapter is therefore to describe how to built such a system, to discuss the limitations/restrictions on that and to compare its quality to the quality of general TTS system.
Klíčová slova

Zpět

Patička