Přejít k obsahu


Váky samurajů. Konflikty starého Japonska 1156–1877

Citace:
KODET, R. Váky samurajů. Konflikty starého Japonska 1156–1877. Praha : Nakladatelství Epocha, 2015, 490 s. ISBN: 978-80-7425-258-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Samurai Wars. The Conflicts of Old Japan, 1156–1877
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Epocha
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Samurajové byli vojenskou vrstvou zásadním způsobem formující dějiny Japonska. Od druhé poloviny 12. století vedly jednotlivé rody těchto japonských válečníků proti sobě nesmiřitelné války. Japonsko tak periodicky zažívalo výbuchy násilí následované obdobími míru a relativní stability. Na konci 15. století se však země propadla do anarchie a války každého s každým. Po století krvavých konfliktů bylo Japonsko opětovně sjednoceno třemi velkými válečníky – Odou Nobunagou, Tojotomim Hidejošim a Tokugawou Iejasuem. Následující období bylo naprostým kontrastem k předchozím neutuchajícím válkám, Japonsko zaznamenalo více než čtvrt tisíciletí trvající mír. Dosáhlo toho však také za cenu izolace země. Když si však Spojené státy a evropské velmoci vynutily otevření Země vycházejícího Slunce, otřáslo to jejím politickým systémem. Vnitřní konflikty provázející obnovení moci císaře (Restaurace Meidži) znamenaly definitivní tečku za dominancí samurajů, jež trvala více než 800 let. Během tohoto dlouhého období bylo Japonsko svědkem vzestupu a následného úpadku a pádu mocných rodů, nesčetných bitev a obléhání, příběhů věrnosti a statečnosti, ale také zrady a neschopnosti. Samurajové tak dodnes představují významnou součást japonských dějin a stále hrají významnou roli v japonské i světové kinematografii a literatuře. Dědictví jejich válek je tak živé i dnes.
Abstrakt EN: The Samurai were a military caste, which ruled Japan in the years 1192–1868 and considerably shaped its history. The leaders of the samurai noble families led furious wars against each other since the second half of the 12th century. Japan therefore experienced periodical eruptions of warfare followed by periods of peace and relative stability. However the country plunged into a war of one warlord against another and complete anarchy at the end of the 15th century. After a century of bloody conflict there emerged three great warriors – Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi and Tokugawa Ieyasu – who reunited the whole country. Japan experienced a peaceful epoch in the next two centuries, which contrasted with the period of constant warfare. During this time Japan went through considerable economic development and a rise of urbanization and urban culture. This was however at the expense of its foreign relations, because the Land of the Rising Sun isolated itself willingly from the outside world. When the Great Powers – United Sates, Great Britain, Russia and France – forced the opening of the country, its political system was shattered. The following internal conflict led to the fall of the house of Tokugawa and the collapse of the shogunate. The profane rule of the Japanese Emperors was reestablished and reforms of the new government ended the era of the samurai, whose privileges were abolished. After almost 700 years the power of this military class was broken and its wars were only a history. During this period Japan experienced a rise and fall of powerful military families, many battles and sieges, stories not only of courage and loyalty, but also of treason and incompetence. These tales are up to this day an important part of the Japanese culture and historic memory and have their irreplaceable place in Japanese and world cinematography and literature. The inheritance of the samurai wars is therefore alive even today.
Klíčová slova

Zpět

Patička