Přejít k obsahu


Integration and Visualization of Tourism Data

Citace:
ČERBA, O., JEDLIČKA, K., JANEČKA, K., MILDORF, T., FRYML, J., VLACH, P., KOZHUKH, D., CHARVÁT, K. Integration and Visualization of Tourism Data. In 27th international cartographic conference. Rio de Janeiro: International cartographic Association, 2015. s. 1-13. ISBN: 978-85-88783-11-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integration and Visualization of Tourism Data
Rok vydání: 2015
Místo konání: Rio de Janeiro
Název zdroje: International cartographic Association
Autoři: Ing. Mgr. Otakar Čerba Ph.D. , Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Ing. Tomáš Mildorf Ph.D. , Josef Fryml , Pavel Vlach , Dmitrij Kozhukh , Karel Charvát
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je definovat specifika dat pro cestovní ruch a navrhnout techniky a metody jak harmonizovat, integrovat, zpracovávat a vizualizovat tento typ dat. Cílem je snížit heterogenitu dat a zlepšit jejich kvalitu a atraktivitu. Následující text nabízí konkrétní nápady, řešení a osvědčených postupů harmonizačních procesů prostorových dat souvisejících s cestovním ruchem. Ty vznikly z různých projektů aplikovaného výzkumu a podobných mezinárodních činnostech (např SDI4Apps, SmartOpenData, CentraLab, Exliz, Humboldt, Plan4all, Plan4business, OpenTransportNetwork, GEPAM.EU - 3D modelování Památníku Terezín a zámku Kozel - výzkumná spolupráce s Národním památkovým ústavem v České republice).
Abstrakt EN: The goal of this paper is to define specifics of tourism data and to propose techniques and methods to harmonize, integrate, process and visualize this type of data. The aim is to reduce data heterogeneity and to improve its quality and attractiveness. The following text offers particular ideas, solutions and best practices of harmonization processes of spatial data related to tourism. They have arisen from various projects of applied research and similar international activities (for example SDI4Apps ? Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data, Smart Open Data, CentraLab, Exliz ? Excellence in Human Resources as a Source of Competitiveness, Habitats, Humboldt, Plan4all, Plan4business, Foodie, OpenTransportNetwork, GEPAM.EU ? 3D Modelling of Terezín Memorial and Castle Kozel ? research cooperation with National Heritage Institute of the Czech Republic on multidimensional register of cultural heritage) realized by authors.
Klíčová slova

Zpět

Patička