Přejít k obsahu


Benefits of Using Traffic Volumes Described on Examples in the Open Transport Net Project Pilot Regions

Citace:
JEDLIČKA, K., MILDORF, T., CHARVÁT, K., KOZHUKH, D., CHARVÁT, K. J., MARTOLOS, J., ŠŤASTNÝ, J. Benefits of Using Traffic Volumes Described on Examples in the Open Transport Net Project Pilot Regions. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 2, s. 39-46. ISSN: 1804-1930
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Benefits of Using Traffic Volumes Described on Examples in the Open Transport Net Project Pilot Regions
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Tomáš Mildorf Ph.D. , RNDr. Karel Charvát , Dimitri Kozhukh , Karel, Jr. Charvát , Ing. Jan Martolos Ph.D , Ing. Jan Šťastný
Abstrakt CZ: Článek popisuje cíle projektu Open Transport Net v souvislosti s pilotními regiony a využití dopravních intenzit k naplnění těchto cílů. V úvodu je krátce představen projekt Open Transport Net. Následují pak popisy zjištěných problémů v pilotních regionech a možnost využití dopravních intenzit k dosažení kvalitnějších výsledků. Základy výpočtu dopravních intenzit a jejich vizualizace jsou popsány a demonstrovány na příkladech
Abstrakt EN: The paper describes the goals of the Open Transport Net project in the pilot regions and the motivation to use traffic volumes in order to reach the project objectives. In the introduction, a short overview of the Open Transport Net project is provided. It is followed by descriptions of the identified problems in the pilot regions and incentives to use traffic volumes for achieving good quality results. The basics of traffic volumes as well as their visualisation are further described and demonstrated including several examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička