Přejít k obsahu


THE RELATIONSHIP AMONG CUSTOMER SATISFACTION, LOYALTY AND FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. THE RELATIONSHIP AMONG CUSTOMER SATISFACTION, LOYALTY AND FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS. Plzeň : KFU, FEK, ZČU, 2015.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THE RELATIONSHIP AMONG CUSTOMER SATISFACTION, LOYALTY AND FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: KFU, FEK, ZČU
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt EN: Recenzentský posudek příspěvku pro vědecký časopis „ E + M Ekonomie a management“. Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu v oblasti vztahů mezi zákaznickou spokojeností, loajalitou a finanční výkonností komerčních bank.
Klíčová slova

Zpět

Patička