Přejít k obsahu


Multiple Material Meshes for Erosion Simulation

Citace:
SKORKOVSKÁ, V., KOLINGEROVÁ, I. Multiple Material Meshes for Erosion Simulation. In Proceedings of SIGRAD 2015. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015. s. 5-8. ISBN: 978-91-7685-855-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Multiple Material Meshes for Erosion Simulation
Rok vydání: 2015
Místo konání: Linköping
Název zdroje: Linköping University Electronic Press
Autoři: Ing. Věra Skorkovská , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová ,
Abstrakt CZ: Trojúhelníkové sítě mají v počítačové grafice velmi silnou pozici. Začínají pronikat i do oblasti simulace eroze, kde donedávna dominovaly metody založené na volumetrické reprezentaci. Reálné scény jsou obvykle tvořené více materiály, a proto vzniká potřeba umožnit spolehlivou simulaci více materiálů i v kontextu trojúhelníkových sítí. Tento článek prezentuje několik jednoduchých přístupů k tomuto problému. Pro simulaci komplexnějších scén je využita metoda binárního dělení prostoru. Navrhovaný přístup umožňuje vytvoření scény složené z několika materiálů, včetně definice postupně se měnícího materiálu.
Abstrakt EN: Triangle meshes have a very strong position in the computer graphics. They are getting more popular even in the field of erosion simulation, where the volumetric representation used to prevail. The real-life erosion scenes are usually formed of multiple materials and so a reliable means of material definition is needed. This paper proposes several easy-to-use approaches for multiple material definition, based on the space subdivision. Binary space partitions are used to simulate complex multi-material scenes. The approach allows the definition of a nontrivial scene composed of several materials, including the definition of gradually changing material.
Klíčová slova

Zpět

Patička