Přejít k obsahu


Local studies of cast iron machined surface

Citace:
KŘÍŽ, A. Local studies of cast iron machined surface. CHEMICKE LISTY, 2011, roč. 105, č. 2011, s. 748-750. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Local studies of cast iron machined surface
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Termín integrita povrchu v sobě zahrnuje komplexní soubor všech vlivů a vlastností ovlivňující stav povrchu strojního dílu. Tento příspěvek je zaměřen na praktickou aplikaci integrity povrchu na povrch vrtaného dílu vyrobeného z šedé litiny.
Abstrakt EN: The surface integrity concept represents a comprehensive characterization of all influences affecting the surfaces properties of a product. This paper describes practical applications of the concept of surface integrity to holes drilled in gray cast iron with special tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička