Přejít k obsahu


Palestinské školství a palestinští křesťané – otázka křesťanské minority

Citace:
FRITZOVÁ, M. Palestinské školství a palestinští křesťané – otázka křesťanské minority. Plzeň, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje dvěma hlavním tématům. Zaprvé je to obecná rovina, která má v krátkosti nastínit fungování školského systému na palestinských územích , přiblížit nedávný historický vývoj i současnou problematiku spojenou se složitou sociopolitickou situací v dané oblasti. Druhá část příspěvku vychází především z antropologického výzkumu, který byl prováděn v betlémské oblasti v letech 2009-2012. Během tohoto terénního výzkumu se mi podařilo pravidelně navštěvovat řecko-katolickou základní školu ve městě Bajt Sáhúru (Beit Sahour), odkud také čerpám většinu svých poznatků. Cílem druhé části příspěvku není podat všeobecně platná tvrzení, naopak se jedná o závěry získané antropologickými metodami, jde tedy především o konkrétní přiblížení „života“ jedné školy.
Klíčová slova

Zpět

Patička