Přejít k obsahu


Palestinsko-izraelský konflikt očima palestinských křesťanů

Citace:
FRITZOVÁ, M. Palestinsko-izraelský konflikt očima palestinských křesťanů. Plzeň, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek vychází především z terénních výzkumů v oblasti měst Betlém a Beit Sahour, který jsem prováděla v letech 2009-2012. Příspěvek čerpá ze zúčastněného pozorování a rozhovorů s místními obyvateli, ale také z další odborné literatury. Protože se jedná o antropologickou sondu do duší několika obyvatel betlémské oblasti, nebylo ambicí tohoto příspěvku generalizovat, ani předkládané závěry chápat, jako všeobecné stanovisko všech palestinských křesťanů. Výpovědi jednotlivých informátorů jsou sami o sobě jedinečnými historickými prameny. Názory informátorů se v mnohém shodují, ale také rozcházejí, proto byl předkládaný příspěvek mozaikou jednotlivých výpovědí se zacílením na tyto jejich společné i rozdílné náhledy. První část příspěvku se věnovala především stručnému nastínění současné situace v oblasti Betléma, především tomu, jak se palestinsko-izraelský konflikt odráží v běžném životě místních obyvatel. V druhé části byly analyzovány jednotlivé výpovědi informátorů týkající se palestinsko-izraelského konfliktu.
Klíčová slova

Zpět

Patička