Přejít k obsahu


Zúčastněné pozorování v praxi a jeho úskalí

Citace:
FRITZOVÁ, M. Zúčastněné pozorování v praxi a jeho úskalí. Plzeň, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek vychází především z vlastního terénního výzkumu, který jsem prováděla v letech 2009-2012 na Západním břehu. Terénní výzkum, ze kterého vycházím, byl rozdělen na tři základní fáze (2009, 2010, 2012). Metoda zúčastněného pozorovaní má mezi vědeckou obcí celou řadu přívrženců, ale i odpůrců. Jedná se nicméně stále o důležitou metodu sběru dat, kterou antropologie využívá, a proto je diskuse o jejím užití v praxi neméně důležitá. Zúčastněné pozorování bylo základní metodou, kterou jsem při svém výzkumu uplatňovala. Protože jsem se ke svým informátorů opětovně vracela, získala jsem si jejich důvěru a stala jsem se téměř součástí jejich společnosti, což je pro úspěšné využití této metody nezbytné. Účastnila jsem se rutinní komunikace mezi členy domácnosti, ale mohla jsem sledovat i drobné hádky, debaty, rozepře aj. Pozorovala jsem návyky jednotlivých členů a to celkem v reálné, nezkreslené podobě. Díky metodě zúčastněného pozorování jsem tak mohla odhalit vnitřní svět zkoumané společnosti. S jakými překážkami se můj výzkum setkal a jak lze informace z terénu získané tímto způsobem dále analyzovat a komparovat? Jak s takovýmito informacemi zacházet v etických mezích a jak je zasadit do širšího teoretického rámce? Kdo jsou to vlastně palestinští křesťané a je vůbec možné jejich chování, jednání a uvažování rozkrýt metodou zúčastněného pozorování? To jsou základní otázky, které byly během příspěvku zodpovězeny.
Klíčová slova

Zpět

Patička