Přejít k obsahu


Deformace po chemicko-tepelném zpracování

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A., JIRKA, T. Deformace po chemicko-tepelném zpracování. In Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů. 2015. s. 153-160. ISBN: 978-80-904462-8-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Distortion after surface hardening of steels
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Bc. Tomáš Jirka
Abstrakt CZ: Důležitou roli v případě cementace zastávají změny rozměrů resp. deformace. Proto, aby cementace zůstala technologií produktivní a ekonomicky výhodnou, je naprasto zásadní, aby byly deformace spojené s ní minimalizovány. Cílem experimentu je srovnání několika typů cementace na základě deformací, zbytkových napětí, mikrostruktury a tvrdosti, což jsou nejdůležitější parametry, podle kterých je možné hodnotit kvalitu výsledné vrstvy. Experimentální materiál tvoří nejpoužívanější oceli pro cementaci. Jedná se o oceli C15, 16MnCr5, 15NiCr13. Napětí ve vrstvě bylo analyzováno rentgenovou tenzometrií. Součástí experimentu bylo rovněž vyhodnocení odolnosti proti otěru v závislosti na obsahu uhlíku ve vrstvě.
Abstrakt EN: Distortion or dimension changes are very important things during the carburizing process. Therefore, for the carburizing process to remains productive and economical, it is crucial to minimize distortion. The aim of the experiment was to compare carburizing processes. The comparision was based on measurement of dimension changes, residual stresses, microstructure and hardness. All these parameters are very important and can be used to compare the quality of carburizing process. The most commonly used carburizing steels for experiment are C15, 16MnCr5, 15NiCr13. Stress in the surface was analyzed by X-ray strain gauges. For measure of wear "PIN-on-DISC" test was used.
Klíčová slova

Zpět

Patička