Přejít k obsahu


Změny vybraných vlastností slinutých karbidů v důsledku teplotního zatížení

Citace:
KŘÍŽ, A., BRICÍN, D., JANEČEK, J. Změny vybraných vlastností slinutých karbidů v důsledku teplotního zatížení. In Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů. 2015. s. 132-139. ISBN: 978-80-904462-8-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Changes in selected properties of cemented carbides upon thermal load
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. David Bricín , Jiří Janeček
Abstrakt CZ: Slinuté karbidy (SK) jsou uživateli dlouhodobě vnímány jako nezničitelný materiál, který má jedinou nevýhodu, kterou je vysoká křehkost. Podle tohoto chybného předpokladu se ke slinutým karbidům často také v praxi chovají. V minulosti byly jasně prokázány degradační procesy SK ve vazbě na odstranění tenkých vrstev, popř. negativní vliv iontového bombardu v předdepozičním procesu. Tento článek reaguje na nové poznatky, které vyplývají z teplotního zatížení slinutých karbidů. Jsou zachyceny nejen změny, které jsou provázeny při cyklickém teplotním zatěžování, ale také při ohřevu na teploty, které jsou v řezném procesu poměrně snadno dosažitelné. Jak vyplývá ze získaných zkušeností, již teplota okolo 450 °C může zapříčinit nevratný degradační proces. Ten je zachycen nejen procesy oxidace povrchu, ale také změnou mechanických vlastností.
Abstrakt EN: Cemented carbides (CC) tend to be seen by their users as indestructible materials whose only weakness is their high brittleness. Therefore, these users tend to treat these materials accordingly. In past, degradation processes in CC were clearly proven to occur in relation to thin film removal. In some cases, negative effects of ion bombardment prior to coating deposition have been found as well. The present paper responds to new findings associated with thermal loads that act on cemented carbides. It deals with changes which occur during thermal cycling, as well as during heating to temperatures which are routinely encountered in cutting processes. Experience shows that temperatures as low as 450 °C may already cause irreversible degradation. This is then reflected not only in surface oxidation but also in altered mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička