Přejít k obsahu


Laboratorní měření ve fyzioterapii II: Analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu

Citace:
MAŘÍK, I. Laboratorní měření ve fyzioterapii II: Analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. Ústí nad Labem : FZS UJEP Ústí nad Labem, 2015.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: FZS UJEP Ústí nad Labem
Autoři: Doc. MUDr. Ivo Mařík CSc.
Abstrakt CZ: Monografie „Laboratorní měření ve fyzioterapii II“ je napsána koncisně a čtivě a je zřejmé, že tým autorů vychází z vlastních mnohaletých zkušeností studia pohybu získaných na základě mezioborové spolupráce. Práce navazující na stejnojmennou monografii vydanou v roce 2013 si klade za cíl seznámit čtenáře s dalšími konkrétními výzkumnými úkoly, řešenými v Laboratoři pro studium pohybu. Autoři zdůrazňují obtížnost hodnocení výzkumu ve fyzioterapii. K posouzení předložený 2. díl monografie se zabývá převážně problematikou fyzioterapie dolních končetin. V 6 kapitolách autorský tým představuje další zaměření a možnosti Laboratoře pro studium pohybu na FZS UJEP, založené v roce 2010, kterou vede odborník z oboru fyzioterapie.
Klíčová slova

Zpět

Patička