Přejít k obsahu


AngleSpine – program pro metrologii deformit páteře a kolenních kloubů

Citace:
ČERNÝ, P., MAŘÍK, I. AngleSpine – program pro metrologii deformit páteře a kolenních kloubů. Pohybové ústrojí: Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 2014, roč. 21, č. 3+4, s. 276-286. ISSN: 1212-4575
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ANGLESPINE – PROGRAM FOR METROLOGY OF SPINAL AND KNEE DEFORMITIES IN GROWTH PERIOD
Rok vydání: 2014
Autoři: ing. Pavel Černý PhD. , Doc. MUDr. Ivo Mařík CSc.
Abstrakt CZ: Volně šířený program AngleSpine, který byl napsán autorem, umožňuje na počítači jednoduchým způsobem hodnotit jednak rotaci obratlů a velikost skoliotického zakřivení z RTG snímků v digitální podobě, jednak tibio-femorální úhel zjišťovaný původní antropometrickou metodou a metodou z fotografie. Je nezbytné mít k dispozici příslušné digitální obrázky ve vhodné velikosti a kvalitě. Je popsána nejen základní nabídka menu programu, ale i jednotlivé kroky k získání zjišťovaných veličin v jednotlivých metodách. Metrologie (nauka o přesném měření) hodnocení deformit páteře a kolenních kloubů s využitím PC programu AngleSpine poskytuje možnost mezioborového využití. Jednoduché a dostatečně přesné hodnocení souborů pacientů stejnou metodou dává možnost nejen dokumentovat vývoj deformit páteře a dolních končetin v období růstu, ale i porovnávat výsledky léčení na mezinárodní úrovni.
Abstrakt EN: A free program AngleSpine, which was written by the author, enables both the evaluation of the vertebral rotation and the Cobb’s angle from digital X-ray pictures of the scoliosis and the evaluation of the tibio-femoral angle according to the original anthropometric method and according to the method from a photography. It is necessary to use digital pictures in convenient size and quality. There is described not only a basic offer in a menu of the program but also various steps to evaluate examined values in separate methods. A metrology of the evaluation of spinal deformities and knee joints using the computer program AngleSpine offers an opportunity of its interdisciplinary use. Simple and sufficiently accurate evaluation of the groups of patients examined using the same method provides not only a documentation of the evolution of spinal and leg deformities at the growth period but also a comparison of the treatment results on the international level.
Klíčová slova

Zpět

Patička