Přejít k obsahu


Frontal impact response of a virtual low percentile six years old human thorax developed by automatic down-scaling

Citace:
ŠPIČKA, J., MAŇAS, J., HYNČÍK, L. Frontal impact response of a virtual low percentile six years old human thorax developed by automatic down-scaling. Applied and Computational Mechanics, 2015, roč. 9, č. 1, s. 41-48. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Frontal impact response of a virtual low percentile six years old human thorax developed by automatic down-scaling
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Jan Špička , J. Maňas , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Dopravní nehody způsobují jeden z nejvyšších počtů vážných zranění v celém spektru lidské populace. Počty úmrtí a vážně zraněných občanů dokazují, že dopravní nehody a jejich následky jsou stále vážným problémem a je potřeba je řešit. Tento článek přispívá k oblasti bezpečnosti vozidel virtuální přístupem. Dříve vyvinutý škálovací algoritmus umožňuje vytvoření libovolných antropometrických modelů na bázi ověřeného referenčního model. Cílem tohoto příspěvku je prokázat biofidelitu šestiletého modelu malého percentilu vytvořeného automatickým škálování při čelním nárazu. Pro takto automaticky vytvořený model je využit Kroelův čelní test a výsledky odezvy jsou porovnány s experimentálními daty. Zvolený přístup vykazuje dobrou shodu modelu s experimentální koridory.
Abstrakt EN: Traffic accidents cause one of the highest numbers of severe injuries in thewhole population spectrum. The numbers of deaths and seriously injured citizens prove that traffic accidents and their consequences are still a serious problem to be solved. The paper contributes to the field of vehicle safety technology with a virtual approach. Exploitation of the previously developed scaling algorithm enables the creation of a specific anthropometric model based on a validated reference model. The aim of the paper is to prove the biofidelity of the small percentile six years old virtual human model developed by automatic down-scaling in a frontal impact. For the automatically developed six years old virtual specific anthropometricmodel, the Kroell impact test is simulated and the results are compared to the experimental data. The chosen approach shows good correspondence of the scaled model performance to the experimenta l corridors.
Klíčová slova

Zpět

Patička