Přejít k obsahu


Modal analysis as the base of dynamic analysis

Citace:
MONKOVÁ, K., MONKA, P., ČIŽIKOVÁ, A., MURGAŠ, F., ŘEHOŘ, J., EDL, M. Modal analysis as the base of dynamic analysis. In Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 148-152. ISBN: 978-3-03826-993-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modal analysis as the base of dynamic analysis
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Trans Tech Publications Ltd
Autoři: doc. Ing. Katarína Monková Ph.D. , doc. Ing. Peter Monka Ph.D. , Ing. Andrea Čižiková , Ing. Filip Murgaš , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá modální analýzou jak nástroje pro specifikaci vlastních frekvencí, tak režimem tvarů soustružnického nástroje. Tento typ analýzy je prvním krokem, který je nutné provést pro dynamickou analýzu technických složek. Na začátku bylo ověření numerické metody realizováno v laboratorních podmínkách, kde fixní paprsek nahradil soustružnický nástroj. Vibrodiagnostika skutečného soustružnického nástroje v halových laboratořích byla následována modální analýzou s využitím MKP v softwaru PTC Creo. Dá se říci, že výsledky numerické metody založené na MKP byly srovnatelné s dosaženými výsledky experimentálního měření dat. Práce popsané v tomto článku mohou být považovány za základ pro dynamickou analýzu trvanlivosti nástroje.
Abstrakt EN: The article deals with the modal analysis as a tool for specification of natural frequencies and the mode shapes of the turning tool. This type of analysis is the first step that is necessary to do at the dynamic analysis of technical components. At the beginning, the verification of numerical method was realized in laboratory conditions, where the fixed beam substituted the turning tool. Vibrodiagnostics of the real cutting tool in the workshop and the modal analysis using FEM in the software PTC Creo followed. It can be said that the results of the numerical method based on FEM were comparable with the data achieved by means of experimental measurements. The work described in this paper can be considered as a foundation for the dynamic tool life analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička