Přejít k obsahu


Great Britain and China 1908–1909

Citace:
KODET, R. Great Britain and China 1908–1909. West Bohemian Historical Review, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 193–217. ISSN: 1804-5480
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Great Britain and China 1908–1909
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Na počátku 20. století musela Velká Británie hájit své zájmy v Číně proti konkurenci ostatních velmocí. Britská diplomacie proto pozorně sledovala vnitřní vývoj v Číně. Soustřeďovala se především na prosazování svých hospodářských (především obchodních) zájmů a udržování svých koncesí. Aby mohla dosáhnut těchto cílů, kladla Británie důraz na sledování vnitřního vývoje v Číně - především její snahy o reformy státní správy, vojenství či práva. Současně věnovala pozornost vztahům Číny a ostatních velmocí a jejich vlivu v Říši středu. Británie také musela řešit významné problémy ve svých vztazích s Čínou. Na prvním místě to byla otázka obchodu s opiem a snaha čínské vlády jej potlačit. Čína dokázala splnit tento důležitý úkol jen díky britské pomoci.
Abstrakt EN: At the beginning of the 20th century Great Britain had to guard its interests in China against the competition of other Great Powers. The British diplomacy therefore payed close attention to the internal situation in China. It focused mainly on the enforcement of its economic (especially trade) interests and maintaining its concessions in China. In order to accomplish these tasks, the British diplomats followed closely the internal situation in China – especially its efforts to reform its government, military or law. They also payed close attention to the relation of China towards other Great Powers and their influence in the Middle Kingdom. Great Britain also had to solve several important problems in its own relations with China. The most important of these was the question of the opium trade and the effort of the Chinese government to supperess its consumption. China was able to accomplish this important task only with the help of Great Britain.
Klíčová slova

Zpět

Patička