Přejít k obsahu


Evaluace elektronické a klasické učebnice - variabilita vzorků

Citace:
KROTKÝ, J. Evaluace elektronické a klasické učebnice - variabilita vzorků. Trendy ve vzdělávání, 2015, roč. 8, č. 1, s. 245-249. ISSN: 1805-8949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of electronic and classic textbooks - variability of data set
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Autor v předložené části výzkumu porovnává variační koeficienty dat elektronických a klasických učebnic. Elektronické učebnice byly hodnoceny inovovanou metodou J. Průchy (1998) pro měření didaktické vybavenosti učebnice. Data klasických učebnic byla získána metaanalýzou vybraných kvalifikačních prací s tématem didaktické vybavenosti učebnice realizovaných autorem v letech 2009 - 2011. Při porovnání elektronické a klasické učebnice ukazují výsledky na podstatně vyšší variabilitu dat u využití verbálních komponent a aparátu prezentace učiva. Míru variability dat ovlivňují především dva vzorky elektronických učebnic specifického charakteru a struktury.
Abstrakt EN: The author compares coefficients of variation data set between electronic and traditional textbooks. Electronic textbooks were evaluated by innovative J. Průcha (1998) methodology. Data of classic textbooks were obtained by meta-analysis of selected theses. Theses were created during the years 2009 - 2011 and the topic were didactic tools of textbook.While comparing the electronic and classic textbooks, the results show much higher variability of data when verbal components and apparatus of presenting subject matters are used. The level of data variability is influenced especially by two samples of electronic textbooks with a specific structure and character
Klíčová slova

Zpět

Patička