Přejít k obsahu


Didaktická vybavenost současných českých multimediálních učebnic

Citace:
KROTKÝ, J., SIMBARTL, P., MICHALÍK, P. Didaktická vybavenost současných českých multimediálních učebnic. Technika a vzdelávanie, 2015, roč. 4, č. 2, s. 46-48. ISSN: 1339-9888
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The didactic content of the current czech multimedia textbooks
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D. , PhDr. Petr Simbartl Ph.D. , Ing. Petr Michalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se věnuje výzkumu struktury a strukturních komponent elektronické, multimediální a interaktivní učebnice pro základní školy. Autor pracuje s metodou J. Průchy (1998) pro měření didaktické vybavenosti klasických učebnic. Před aplikací je tato metoda inovována o nové komponenty a stávající komponenty jsou revidovány směrem k jejich přenositelnosti na nové medium. Tato inovovaná metoda je aplikována na reprezentativní vzorek sedmi českých elektronických učebnic pro základní školy.
Abstrakt EN: The articleis dedicated to a research of structure and structure components in electronic, multimedia and interactive textbooks for primary schools. The author uses J. Průcha methodology (1998) to measure educational facilities of classical textbooks. Prior its application, the method is innovated by new components and existing components are reviewed from the point of their possibility to be transferred to new medium. This upgraded method is applied to a representative sample of seven Czech electronic textbooks for primary schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička