Přejít k obsahu


New Manufacturing Processes for Products from Ultra High Strength Steels

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., VOREL, I., AIŠMAN, D., WAGNER, M.F. New Manufacturing Processes for Products from Ultra High Strength Steels. In ICAFT 2015. Fraunhofer IWU: © 2015 Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU, 2015. s. 493-503. ISBN: 978-3-95735-029-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New Manufacturing Processes for Products from Ultra High Strength Steels
Rok vydání: 2015
Místo konání: Fraunhofer IWU
Název zdroje: © 2015 Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ivan Vorel , Ing. David Aišman Ph.D. , M. F.-X. Wagner
Abstrakt CZ: Široké uplatnění ultravysocepevných ocelí typu UHSS a AHSS (Ultra-high strength Steel and Advanced high strength Steel) bude vyžadovat změny v přístupu ke konstrukci i vývoji technologických procesů. Konstrukční díly budou muset být konstruovány v souladu možnostmi technologických procesů a díky možnosti dosažení excelentních mechanických vlastností moderními termo-mechanickými postupy bude možno daleko lépe využít materiálu pro zabezpečení požadovaných provozních funkcí konstrukčních prvků. Při tom může být dosaženo výrazných úspor. Tyto úspory se budou týkat nejen použitého materiálu, ale v případě použití vhodného procesu i výrobních nákladů. Vhodným návrhem procesního řetězce lze pak výrazně šetřit energie a zkracovat i výrobní.
Abstrakt EN: Expanding the use of UHSS and AHSS (Ultra High Strength Steels and Advanced High Strength Steels) requires changes in engineers’ approach to the design and development of manufacturing processes. In addition, the engineering design of structural parts will have to adapt to the capabilities of the manufacturing processes. Thanks to the excellent mechanical properties attainable by advanced thermomechanical processing, the utilization of the amount of material needed for securing the required service characteristics of structural elements will improve substantially. By this means, marked savings can be achieved. These savings will involve not only the material but also, provided that suitable routes are employed, the manufacturing costs as well. An appropriately planned processing chain can deliver considerable energy savings and even shorter manufacturing times.
Klíčová slova

Zpět

Patička