Přejít k obsahu


Regionální rozvoj: od regionálního plánování k regionálnímu managementu

Citace:
JEŽEK, J., KAŇKA, L. Regionální rozvoj: od regionálního plánování k regionálnímu managementu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč. neuveden, č. 4, s. 89-103. ISSN: 1805-3246
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional Development: from Regional Planning to Regional Management
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D. , Ing. Lukáš Kaňka
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vymezením „regionální management“ jakožto rozvojového konceptu. Chápe jej jako nástroj, jak zefektivnit jak strategické regionální plánování, tak nadmístní (meziobecní) spolupráci. Shrnuje poznatky o faktorech jeho úspěšnosti. Vychází především ze zkušeností z německy hovořících zemí. Hledá odpověď na otázku jeho nejvhodnějšího organizačního uspořádání.
Abstrakt EN: The paper deals with the definition of "regional management" as the development concept. The authors see it as a regional policy instrument to streamline strategic regional planning and supra-local (inter-municipal) cooperation. It summarizes the findings of the factors of its success. It is mainly based on the experience of the German-speaking countries. It tries to seek an answer to the question of its most appropriate organizational structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička