Přejít k obsahu


Meziobecní spolupráce v České republice v roce 2015: výsledky empirického výzkumu

Citace:
JEŽEK, J. Meziobecní spolupráce v České republice v roce 2015: výsledky empirického výzkumu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč. neuveden, č. 4, s. 104-112. ISSN: 1805-3246
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inter-Municipal Cooperation in the Czech Republic in 2015: The Results of the Empirical Research
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je shrnutí současných poznatků o slučování obcí a o meziobecní spolupráci (argumenty pro a proti) a analýza postojů představitelů českých obcí a měst k případnému slučování a k cestám, jak v České republice zefektivnit meziobecní spolupráci. Příspěvek vychází ze studia především zahraniční literatury a z výsledků reprezentativního empirického výzkumu, uskutečněnému v roce 2015.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to summarize current knowledge about merging municipalities and inter-municipal cooperation (arguments for and against), and an analysis of the attitudes of representatives of Czech municipalities and towns towards the possible merging and ways, how to do inter-municipal cooperation in the Czech Republic more effective. The paper is based on study mainly foreign literature and the results of the representative empirical research took place in 2015.
Klíčová slova

Zpět

Patička