Přejít k obsahu


Czechia

Citace:
SLACH, O., JEŽEK, J. Czechia. disP - The Planning Review, 2015, roč. 51, č. 1, s. 28-29. ISSN: 0251-3625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Czechia
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Ondřej Slach Ph.D. , Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Postavení plánování ve společnosti. Dominantní témata a jejich mediální ohlas. Teorie versus praxe. Cílové skuoiny a podíl na odstraňování regionálních disparit. Budoucí změny v oblasti vzdělávání plánovačů. Role Evropské unie.
Abstrakt EN: Present Status of Planning in Society. Dominant Themes and Media Coverage. Theory vs. Practice. Addressing and Reducing Disparities. Future Challanges and Education. Role of the European Union.
Klíčová slova

Zpět

Patička