Přejít k obsahu


Systém pro analýzu a vyhodnocení tréninku žáka-operátora

Citace:
FREI, J., ŠMÍDL, L., CHÝLEK, A. Systém pro analýzu a vyhodnocení tréninku žáka-operátora. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: System for analysis and evaluation of air traffic controller training
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Frei , Ing. Luboš Šmídl Ph.D. , Ing. Adam Chýlek ,
Abstrakt CZ: Výsledek ?Systém pro analýzu a vyhodnocení tréninku žáka-operátora? je integrován do celkového řešení Inteligentního trenažéru aPP. Během cvičení průběžně sleduje, vyhodnocuje a ukládá jednotlivé údaje a akce, a po skončení cvičení nabídne žákovi souhrnné statistiky. Součástí celkového přehledu je i možnost si ?přehrát? celé cvičení znovu a provézt tzv. ?debriefing?, kdy je žák upozorněn na možné konflikty a problematická rozhodnutí.
Abstrakt EN: Result "System for analysis and evaluation of air traffic controller training" is integrated into the overall solution Intelligent simulator app. During exercise the system continuously monitors, evaluates and stores the data and events, and after exercise offers to the student the summary statistics. The important feature is the opportunity to "play" the whole exercise again and perform a so-called "Debriefing" when the student is confronted by possible conflicts and questionable decisions.
Klíčová slova

Zpět

Patička