Přejít k obsahu


Inteligentní trenažér operátorů řízení letového provozu

Citace:
ŠMÍDL, L., CHÝLEK, A., ŠVEC, J. Inteligentní trenažér operátorů řízení letového provozu. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Intelligent simulator for air traffic controllers
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Šmídl Ph.D. , Ing. Adam Chýlek , Ing. Jan Švec Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Poloprovoz "Inteligentní trenažér operátorů řízení letového provozu" vychází z funkcionality prototypu a integruje veškeré potřebné submoduly - simulátor leteckého provozu, syntézu řeči, rozpoznávání a porozumění mluvené řeči, modul řízení dialogu. Na základě rozpoznané promluvy řídícího, jejího sémantického popisu, a aktuálního stavu simulace provede příslušnou akci na výstupu ? vygeneruje požadavek či odpověď ve formě syntetizované odpovědi. Takovéto interaktivní cvičení lze připravit a vygenerovat v Editoru tréninkových scénářů. Součástí poloprovozu je i modul pro analýzu a vyhodnocení tréninku operátora, který spolupracuje s výše uvedenými moduly.
Abstrakt EN: Pilot plant "Intelligent simulator for air traffic controllers" is based on the prototype functionality and integrates all the necessary sub-modules - air traffic simulator, speech synthesis, speech recognition and understanding, dialog management module. Based on the recognized utterance of the controller, its semantic description, and current status of simulation takes action on the output - will request or response in the form of synthesized speech. Such interactive exercises can be prepared and generate in the training scenarios editor. A part of the system is also a module for analyzing and evaluating training procedure which cooperates with the aforementioned modules.
Klíčová slova

Zpět

Patička