Přejít k obsahu


Ekonomicko-technické hodnocení strojírenského podniku v mezinárodním kontextu

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Ekonomicko-technické hodnocení strojírenského podniku v mezinárodním kontextu. UJEP v Ústí nad Labem, FVTM : ZČU, FEK, KFU, 2016.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: UJEP v Ústí nad Labem, FVTM
Název zdroje: ZČU, FEK, KFU
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Oponentský posudek doktorské disertační práce Ing. Petra Kocoura. Téma disertační práce: Ekonomicko-technické hodnocení strojírenského podniku v mezinárodním kontextu. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu.
Klíčová slova

Zpět

Patička