Přejít k obsahu


Strength Determination of Composite Flexible Joint

Citace:
SEDLÁČEK, F., LAŠOVÁ, V., KOTTNER, R. Strength Determination of Composite Flexible Joint. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015. s. 149-156. ISBN: 978-3-03835-531-1 , ISSN: 1660-9336
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strength Determination of Composite Flexible Joint
Rok vydání: 2015
Místo konání: Pfaffikon
Název zdroje: Trans Tech Publications Ltd.
Autoři: Ing. František Sedláček , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá návrhem spojů kompozitních flexibilních prvků za využití integrovaných spojů. Pro zajištění verifikace zvoleného návrhu byly vytvořeny zjednodušené vzorky ve formě navíjeného očka, které byly vytvořeny za pomoci speciální formy (navíjecího trnu navrženého pro tento účel). Jako materiál vzorků bylo použito jednosměrné skelné vlákno a epoxydová matrice. Tyto vzorky byly následně kvazistaticky testovány v tahu a tlaku. Experimentální zkoušky byly provedeny na přístroji Zwick-Roell Z050. Následně byly data z experimentů porovnány s numerickými simulacemi v MKP softwaru Siemens NX 10 a SIMULIA Abaqus 6.13. Pro vyhodnocení pevnosti bylo použito 3D pevnostního kritéria Maximum stress a modifikovaného pevnostního kritéria typu direct-mode; LaRC04.
Abstrakt EN: This thesis deals with the design of a joint for composite flexible elements using an integrated connection. For the verification of the selected layout, a wrapping loop was chosen as a simplified member, which was created on a special form designed for these samples. The material used was unidirectional fibreglass and epoxy resin. These samples were then compared using quasistatic tensile and compression tests. The tests were carried out with the Zwick-Roell Z050 machine. The resulting data of the experiment were then compared with the data obtained from numerical simulations using the finite element system Siemens NX 10 and SIMULIA Abaqus 6.13. 3D strength criteria Maximum stress and direct-mode strength criterion LaRC04 were used for evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička