Přejít k obsahu


Corrosion resistance of Inconel 625 and austenitic steel M41 after laser cladding

Citace:
NĚMEČEK, S., FIEDLER, L., FIŠEROVÁ, P. Corrosion resistance of Inconel 625 and austenitic steel M41 after laser cladding. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze, 2014. s. 107-112. ISBN: 978-80-01-05474-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Corrosion resistance of Inconel 625 and austenitic steel M41 after laser cladding
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT v Praze
Autoři: Ing. Stanislav Němeček Ph.D. , Bc. Lukáš Fiedler , Ing. Pavla Fišerová ,
Abstrakt CZ: V této práci byl sledován vliv parametrů laserového navařování na korozní chování výsledného povrchu. Na ocelový základní materiál byl navařen práškový materiál Inconel 625 a austenitická ocel Metco 41C. Bylo potvrzeno, že stupeň promíšení má na korozní odolnost zásadní vliv a že promíšení je nutné minimalizovat. Ke změnám chemického složení návaru dochází i v průběhu navařování, což souvisí s nárůstem teploty substrátu. Pro dosažení maximální korozivzdornosti byla provedena optimalizace navařování. Výsledky byly ověřeny a potvrzeny pomocí mikroskopie, chemické analýzy a korozních zkoušek.
Abstrakt EN: The present paper explores the impact of laser cladding parameters on the corrosion behavior of the resulting surface. Powders of Inconel 625 and austenitic Metco 41C steel were deposited on steel substrate. It was confirmedthat the level of dilutin has profound impact on the corrosin resistance and that dilution has to be minimized. However, the chemical composition of the cladding is altered even in the course of the cladding process, a fact which is related to the increase in the substrate temperature. The cladding process was optimized to achieve maximum corrosion resistance. The results were verified and validated using microscopic observation, chemical analysis and corrosion testing.
Klíčová slova

Zpět

Patička