Přejít k obsahu


Metallographic eveluation of surface integrity

Citace:
KŘÍŽ, A. Metallographic eveluation of surface integrity. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze, 2014. s. 191-197. ISBN: 978-80-01-05474-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Metallographic eveluation of surface integrity
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT v Praze
Autoři: Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Studium integrity povrchu je stále rostoucí multidisciplinární obor. Jeho cílem je přinést o povrchu takové poznatky, které lze uplatnit v praktických aplikacích a komerčně využitelných službách. O významu povrchu již byla napsána řada vysoce odborných článků. Povrch ale dosud nebyl hodnocen v souvislosti s více faktory, které by poskytovaly ucelený pohled na jeho výsledné vlastnosti. V článku jsou uvedeny vlivy speciálních řezných nástrojů na strukturní stav v podpovrchových oblastech. Tyto strukturní změny jsou posouzeny pomocí metalografických analýz, hodnot tvrdostí a zbytkových napětí.
Abstrakt EN: Today, the study of surface integrity became a growing and multidisciplinary branch of science. Its purpose is to gain such understanding of the surface which can be exploited in real-world applications and in commercial services. The importance of the surface was and continues to be the topic of a number of highly specialized papers. However, the surface has not been yet evaluated in terms of multiple factors in order to obtain a comprehensive picture of its resulting properties. The paper gives a description of effects of special cutting tools on the structure of the sub-surface region. These structural changes will be explored by means of metallographic observation, hardness measurement and evaluation of residual stresses.
Klíčová slova

Zpět

Patička