Přejít k obsahu


Blended Learning in Education of Faculty Members

Citace:
ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Blended Learning in Education of Faculty Members. International Journal of Knowledge Society Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1947-8429
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Blended Learning in Education of Faculty Members
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc.
Abstrakt CZ: Jednou z cest, které vedou ke zdokonalení výuky v oblasti vysokoškolského vzdělávání, je školení akademických pracovníků v oblasti vysokoškolské pedagogiky. Tato studie poskytuje přehled jednotlivých průzkumů a praktických zkušeností získaných při realizaci metodických kurzů, které probíhají na Západočeské univerzitě v Plzni a na dalších vysokých školách po celé České republice od roku 2004. Článek popisuje organizační modely vzdělávacích programů, které byly inspirovány mezinárodními trendy a osvědčených aplikací v praxi. Tyto modely těží z kombinace face-to-face a on-line vzdělávání(blended learning). Z hlediska obsahu byly kurzy byly věnovány metodice distančního a on-line vzdělávání a koncipovány jako kurzy pro začínající vysokoškolské učitele.
Abstrakt EN: One of the paths that lead to excellence in teaching in higher education involves training of faculty members in higher education pedagogy. This study gives a summary of individual surveys and hands-on experience acquired through implementation of methodology courses for faculty members. At the University of West Bohemia in Pilsen and at other higher education institutions throughout the Czech Republic, these courses have been taking place since 2004. The paper describes organizational models of faculty training programmes, which were inspired by international trends and proven by application in practice. These models benefit from combining face-to-face and on-line learning techniques (blended learning). In terms of their content, the above courses were devoted to the methodology of distance and on-line education and conceived as courses in higher education pedagogy for beginning teachers in higher education. The paper also provides a description of ?Constructivism in a Nutshell? course.
Klíčová slova

Zpět

Patička