Přejít k obsahu


Case Study: Efficiency of Blended Learning in SMART Board Training for Teachers

Citace:
ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ROHLÍK, O. Case Study: Efficiency of Blended Learning in SMART Board Training for Teachers. International Journal of Knowledge Society Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 35-42. ISSN: 1947-8429
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Case Study: Efficiency of Blended Learning in SMART Board Training for Teachers
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc. , Ing. Ondřej Rohlík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání učitelů zaměřené na používání informačních a komunikačních technologií ve třídě. V rámci několika projektů ESF byly realizovány projekty zaměřené na zvyšování pedagogické způsobilosti v oblasti využití technologií učitelů v České republice a vzdělávání probíhalo formou blended learningu. Cílem tpříspěvku je podělit se o zkušenosti z kurzu Jak používat interaktivní tabuli SMART Board ve třídě. Náš kurz je založen na pedagogických principech zkušenostního učení. Účastníci získávají nové znalosti a dovednosti prostřednictvím praktické činnosti. Pozornost je věnována on-line komunikaci prostřednictvím diskusních fór a řešení skupinových úkolů. Studenti mají možnost nejen přemýšlet o své vlastní práci, ale také o práci ostatních. V příspěvku jsou představeny výsledky evaluačního výzkumu.
Abstrakt EN: The paper focuses on using ICT in teacher training to instruct them about using ICT in class. Several ESF projects aimed at enhancing teachers? pedagogical ICT competence in the Czech Republic build effective blended learning programmes. The aim of this paper is to share Czech experience from the course How to use a SMART Board in a classroom. Our course is based on pedagogical principles of experiential learning. With this technique, the participants obtain new knowledge and skills through a practical activity. Attention is paid to online communication through discussion forums, which brings many advantages including the participants working on problems with one another. Thus, learners were offered the opportunity not only to reflect on their own work, but also on the work of their peers, which over time led to increased learning. Finally, we introduce the results of the survey from which we obtain data for the course evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička