Přejít k obsahu


Která je ta nejlepší aneb K výběru interaktivní tabule.

Citace:
NOVÝ, V., ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Která je ta nejlepší aneb K výběru interaktivní tabule.. In Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání : 7.?8. listopadu 2012. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 111-122. ISBN: 978-80-244-3362-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Ing. Vladimír Nový , PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc.
Abstrakt CZ: Autoři v článku uvádějí přehled základních typů interaktivních tabulí, se kterými se v českých školách pracuje, a principy, které jednotlivé tabule ke své činnosti využívají, jejich výhody a nevýhody. Tři z velmi početně zastoupených interaktivní tabulí na českých školách srovnávají nejen z hlediska použitých technologií, ale i z hlediska používaného soft waru. Uvádějí nejen základní možnosti psaní, typy dostupných zdrojů a podporované formáty, všímají si i dalších funkcionalit, které ovlivňují možnosti didaktického využití interaktivní tabule.
Abstrakt EN: The authors provide an overview of the main types of interactive whiteboards used in Czech schools. Th ey explain the advantages and disadvantages of common types of IWB operations. Th e authors describe three main types of IWB from diff erent perspectives, concerning e.g. the used soft ware, packaged free resources and other resources, basic pen tools, importation tools, etc. Th ey also describe other features having an impact on eff ective classroom use of interactive whiteboards.
Klíčová slova

Zpět

Patička