Přejít k obsahu


Aktivní účastník distančního vzdělávání

Citace:
HRONOVÁ, Š., ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Aktivní účastník distančního vzdělávání. In 7th DisCo Conference Reader: New Media and Education. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2012. s. 138-143. ISBN: 978-80-86302-44-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Active Learner in Distance Education
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Centre for Higher Education Studies
Autoři: Mgr. Štěpánka Hronová , PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc.
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku shrnujeme své zkušenosti a zjištění, ke kterým jsme dospěli během projektu ?Moderní lektor ? vzdělávání dospělých moderně a efektivně?, který v letech 2010?2012 s finanční podporou Evropského sociálního fondu probíhal v Ústeckém kraji v České republice. Celkem bylo vytvořeno a realizováno deset kurzů: 1. Základy distančního vzdělávání, 2. Principy účinné distanční výuky, 3. Rozdíly mezi distančním a prezenčním kurzem, 4. E-learning v distančním vzdělávání, 5. Práce s LMS systémy a autorskými nástroji, 6. Metodika on-line vzdělávání, 7. Pravidla vedení on-line kurzu, 8. Práce s interaktivní tabulí, 9. Andragogika, 10. Motivace při vzdělávání dospělých. Cílovou skupinou projektu byli lektoři dalšího vzdělávání, a to jak lektoři z praxe, kteří již mají se vzděláváním dospělých mnohaleté zkušenosti, tak lektoři, kteří se pro působení v oblasti vzdělávání dospělých teprve připravují. Kurzů se účastnilo celkem 250 studujících (20 ? 27 v každém kurzu). Naše zkušenosti ukázaly, že je vhodné, a dokonce nezbytné zařazovat ve vzdělávání dospělých, v našem případě ve vzdělávání vzdělavatelů, aktivizující metody výuky. Je však třeba pečlivě volit zadání těchto aktivit, zvážit, zda je jejich zařazení pro konkrétní téma studia funkční a zda je na jejich úspěšné absolvování studijní skupina náležitě připravena a naladěna. Kvalitní práce tutora je podmínkou, aby zařazené aktivizující metody výuky přinesly žádoucí efekt.
Abstrakt EN: This paper analyses activity of learners in various on-line courses of the two-year project Modern Lecturer ? Modern and Effective Adult Education. In this project, which started in the Usti Region in 2010 and was co-funded from the European Social Fund, the University of West Bohemia in Pilsen developed 10 tutor-led on-line courses. The project?s target group consisted of further education lecturers. This included both seasoned professionals with many years of experience and teachers who are still preparing for their career in this field. The courses were prepared with attention to detail and to pedagogical aspects, emphasizing effective learning, discussion and sharing information between learners. The participants were encouraged to effectively use information and communication technology in their teaching practice in further education for adults. Each course was then evaluated by both learners and tutors. A total of 208 learners? evaluation questionnaires and 10 tutors? questionnaires were collected and analysed. In this paper, we present questionnaire evaluation and learners? activity statistics with special attention to assignments, discussion and collaboration. Continuous and final discussions and the evaluation of all ten courses have shown which methods and what conditions promoting active learning were well received by the target group. The results and our experience have shown that methods promoting active learning are beneficial, and even necessary, in adult education, and in our case in educators training. However, the wording of the assignments and discussions must be carefully considered, their usefulness for the topic of the course must be examined and the target group must be adequately prepared and set. High quality of tutor?s work is necessary for promoting active learning to bring the desired effect.
Klíčová slova

Zpět

Patička