Přejít k obsahu


On-line kurz Práce s interaktivní tabulí Smart Board.

Citace:
ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. On-line kurz Práce s interaktivní tabulí Smart Board.. In Sborní z konference eLearning 2011. 2011.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc.
Abstrakt CZ: Jedním z nejnovějších e-learningových produktů Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni je on-line kurz Práce s interaktivní tabulí SMART Board. V základní verzi je tento kurz připraven pro učitele ZŠ a SŠ, v upravených verzích s doplněnými příklady je určen také akademickým pracovníkům a lektorům kurzů celoživotního vzdělávání. V tomto příspěvku kurz představíme v jeho základní, již několika desítkami učitelů ověřené verzi pro učitele ZŠ a SŠ, pro které je práce s interaktivní tabulí v současnosti velice aktuální. Cílem kurzu je vybavit účastníky kurzu dovedností užívat software SMART Notebook k přípravě výukových materiálů a využívat ve výuce interaktivní tabuli profesionálně a funkčně. Kurz je z didaktického hlediska pečlivě propracován, důraz je kladen na zkušenostní učení, multimedialitu, interaktivitu a sdílení dovedností.
Klíčová slova

Zpět

Patička