Přejít k obsahu


Blended learning ve vzdělávání akademických pracovníků

Citace:
ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Blended learning ve vzdělávání akademických pracovníků. In Pedagogica actualis IV : Excelencia ? nový fenomén vo vysokoškolskom vzdelávaní?. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 132-139. ISBN: 978-80-8105-448-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Blended Learning in Academic Staff Education
Rok vydání: 2013
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Autoři: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc.
Abstrakt CZ: Jednou z významných z cest k excelenci ve vysokoškolské výuce je vzdělávání akademických pracovníků v oblasti vysokoškolské pedagogiky. Tato studie přináší shrnutí dílčích výzkumných šetření a praktických zkušeností získaných díky realizaci metodických kurzů pro akademické pracovníky, které se konají od roku 2004 na Západočeské univerzitě v Plzni a dalších vysokoškolských institucích v České republice. V příspěvku jsou popsány organizační modely vzdělávacích programů pro akademické pracovníky, které byly sestaveny dle zahraničních trendů a v praxi ověřeny. Modely využívají výhod kombinace prezenčního a on-line vzdělávání (blended learning). Po stránce obsahové se jedná o kurzy věnované metodice distančního a on-line vzdělávání a kurzy pro začínající vysokoškolské učitele věnované vysokoškolské pedagogice. V příspěvku je podrobněji popsán kurz Konstruktivismus v kostce.
Abstrakt EN: Academic staff education is one of the important means of achieving excellence in university teaching in the field of higher education pedagogy. This study summarizes number of distinct surveys and experience acquired while implementing courses for academic staff running since 2004 at the University of West Bohemia in Pilsen and other institutions of higher education in the Czech Republic. Organisational models of the educational programmes for academic staff are described in the paper. They were designed following the international trends and validated in practice. The models use advantages of combination of face-to-face and on-line learning (the blended learning). As far as content is concerned, the courses are aimed at methothodology of distance learning and on-line learning as well as courses for new faculty members aimed at higher education. The Constructivism in a nut shell course is described in the paper in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička