Přejít k obsahu


Deterioration of Local Mechanical Properties of HVOF-Sprayed Stellite 6 after Exposure to High-Temperature Corrosion

Citace:
ČESÁNEK, Z., SCHUBERT, J., HOUDKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., PRANTNEROVÁ, M. Deterioration of Local Mechanical Properties of HVOF-Sprayed Stellite 6 after Exposure to High-Temperature Corrosion. In Key Engineering Materials. Stafa - Zurich: Trans Tech Pubications Ltd, 2015. s. 115-118. ISBN: 978-3-03835-555-7 , ISSN: 1013-9826
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Deterioration of Local Mechanical Properties of HVOF-Sprayed Stellite 6 after Exposure to High-Temperature Corrosion
Rok vydání: 2015
Místo konání: Stafa - Zurich
Název zdroje: Trans Tech Pubications Ltd
Autoři: Zdeněk Česánek , Jan Schubert , Šárka Houdková , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Michaela Prantnerová
Abstrakt CZ: Metodou žárového nástřiku HVOF byly nanášeny povlaky ze Stellitu 6 na korozivzdornou ocel X22. Článek se zabývá možnými změnami lokálních mechanických vlastností povlaků po vysokoteplotní korozi v prostředí roztavených solí. Zkoušky probíhaly v autoklávu za teplot 525 °C a 575 °C po dobu 168 hodin. Povlaky byly analyzovány pomocí SEM s EDX a byla provedena nanoindentační měření. Bylo zjištěno, že po vysokoteplotních korozních zkouškách nedošlo k degradaci lokálních mechanických vlastností.
Abstrakt EN: Stellite 6 coatings were deposited on X22 stainless steel using the HVOF thermal spraying process. The present paper explores the possible changes in local mechanical properties of Stellite 6 due to high temperature corrosion. Hightemperature corrosion takes place in environments containing molten salts. The chosen exposure temperatures were 525 °C and 575 °C and the tests were conducted in an autoclave for 168 hours. The coatings were analysed using SEM with EDX and tested with a NanoIndenter XP. The nanoindentation measurement showed that the high-temperature corrosion tests did not result in the degradation of local mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička