Přejít k obsahu


Influence of Hot Corrosion on Local Mechanical Properties of HVOF Sprayed Coating Based on NiCrBSi Alloy

Citace:
SCHUBERT, J., ČESÁNEK, Z., BLÁHOVÁ, O. Influence of Hot Corrosion on Local Mechanical Properties of HVOF Sprayed Coating Based on NiCrBSi Alloy. In Key Engineering Materials. Stafa - Zurich: Trans Tech Pubications Ltd, 2015. s. 123-126. ISBN: 978-3-03835-555-7 , ISSN: 1013-9826
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of Hot Corrosion on Local Mechanical Properties of HVOF Sprayed Coating Based on NiCrBSi Alloy
Rok vydání: 2015
Místo konání: Stafa - Zurich
Název zdroje: Trans Tech Pubications Ltd
Autoři: Jan Schubert , Zdeněk Česánek , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto článku jsou hodnoceny lokání mechanické vlastnosti a mikrostruktura povlaků ze slitiny NiCrBSi po expozici v korozním prostředí za vysokých teplot. Povlaky byly nastříkány metodou HVOF. Byla provedena nanoindentační měření na povlacích NiCrBSi před a po korozních zkouškách. Pro korozní zkoušky byla použita směs solí za teplot 525 °C a 575 °C. Doba působení vysokých teplot v autoklávu byla 168 hodin.
Abstrakt EN: This paper examines local mechanical and microstructural properties of NiCrBSi coating after exposition to extremely severe hot corrosion environment. Coatings were prepared by HVOF technology. Nanoindentation measurements of NiCrBSi coating were performed before and after the corrosion test. In this case the mixture of salts was used. Temperatures of tests were set on 525 °C and 575 °C. Duration of exposition to hot corrosion environment was 168 hours in autoclave.
Klíčová slova

Zpět

Patička