Přejít k obsahu


Influence of Hydrogen Content on Microstructure and Mechanical Properties of Zr1Nb Fuel Cladding after High-Temperature Oxidation

Citace:
MARTIN, N., BLÁHOVÁ, O., BURDA, J., ADÁMEK, J., KABÁTOVÁ, J., MANOCH, F., ROZKOŠNÝ, V., VRTÍLKOVÁ, V. Influence of Hydrogen Content on Microstructure and Mechanical Properties of Zr1Nb Fuel Cladding after High-Temperature Oxidation. In Key Engineering Materials. Stafa - Zurich: Trans Tech Pubications Ltd, 2015. s. 35-38. ISBN: 978-3-03835-555-7 , ISSN: 1013-9826
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of Hydrogen Content on Microstructure and Mechanical Properties of Zr1Nb Fuel Cladding after High-Temperature Oxidation
Rok vydání: 2015
Místo konání: Stafa - Zurich
Název zdroje: Trans Tech Pubications Ltd
Autoři: Négyesi Martin , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Jaroslav Burda , Jan Adámek , Jitka Kabátová , František Manoch , Vojtěch Rozkošný , Věra Vrtílková
Abstrakt CZ: Cílem této studie je zkoumání vlivu vodíku na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti povlakových trubek jaderného paliva ze slitiny Zr1Nb po vysokoteplotní oxidaci. Také byl zkoumán vliv různé rychlosti ochlazování. Mikrostruktura byla pozorována optickým mikroskopem. Rozložení kyslíku bylo měřeno rtg. mikroanalýzou. Lokální mechanické vlastnosti byly hodnoceny nanoindentační metodou. Výsledky experimentů potvrdily, že vodík i rychlost ochlazování významně ovlivňují i mechanické vlastnosti.
Abstrakt EN: The aim of this study is to investigate the influence of hydrogen on the microstructure and mechanical properties of Zr1Nb fuel cladding after high-temperature oxidation. The influence of different cooling rates was examined as well. The microstructure was observed using of light microscopy. Oxygen distribution was measured using X-ray microanalysis. Local mechanical properties were determined by the nanoindentation measurements. The experimental results confirmed that hydrogen as well as the cooling rate substantially influenced the microstructure and affected mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička