Přejít k obsahu


Evaluation of human thorax FE model in various impact scenarios

Citace:
JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L., ČECHOVÁ, H., TOCZYSKI, J., GIERCZYCKA-ZBOREK, D., BAUDRIT, P. Evaluation of human thorax FE model in various impact scenarios. Applied and Computational Mechanics, 2015, roč. 9, č. 1, s. 5-20. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of human thorax FE model in various impact scenarios
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Hana Čechová Ph.D. , J. Toczyski , D. Gierczycka-Zborek , P. Baudrit
Abstrakt CZ: Studie se zabývá validací 50 percentilového modelu muže - detailního modelu hrudníku vyvinutého v rámci projektu Development of a Finite Element Model of the Human Thorax and Upper Extremities (THOMO) spolufinancovaného 7. RP Evropské komise. Odezva modelu byla testována pro tři nárazy: čelní, boční a šikmý. Výsledná kontaktní síla na impaktoru a stlačení hrudníku byly porovnány s výsledky experimentů. Rozložení napětí na pátem žebru bylo porovnáno s výsledky bočních a šikmých experimentů na kadaverech. Byl zhodnocen vliv srdce a plic na mechanickou odezvu modelu a určena konfigurace materiálových parametrů, při které se hrudních chová nejreálněji.
Abstrakt EN: The study focused on the validation of the 50th percentile male model - a detailed FE model of the thoracic segment of the human body developed within project Development of a Finite Element Model of the Human Thorax and Upper Extremities (THOMO) co-funded by the European Commission (7th Framework Programme). The model response was tested in three impact scenarios: frontal, lateral and oblique. The resulting impactor contact force vs. time and chest deflection vs. time responses were compared with experimental results. The strain profile of the 5th rib was checked with lateral and oblique strain profiles from post-mortem human subject (PMHS) experiments. The influence of heart and lungs on the mechanical response of the model was assessed and the material data configuration, giving the most biofidelic thorax behaviour, was identified.
Klíčová slova

Zpět

Patička