Přejít k obsahu


Meshless Interpolations for Computer Graphics, Visualization and Games: An Informal Introduction, Tutorial, Eurographics 2015

Citace:
SKALA, V. Meshless Interpolations for Computer Graphics, Visualization and Games: An Informal Introduction, Tutorial, Eurographics 2015. zurich, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Meshless Interpolations for Computer Graphics, Visualization and Games: An Informal Introduction, Tutorial, Eurographics 2015
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Tutoriál je neformálním úvodem do „meshless“ interpolací a aproximací s příklady aplikace projektivní geometrie, včetně výpočtu barycentrických souřadnic na GPU.
Abstrakt EN: The tutorial gives an informal introduction to meshless interpolation and approximation methods. Some algorithms based on projective station presented. Also the barycentric coordinates on GPU is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička