Přejít k obsahu


An Efficient Mesh Deformation Method for Mass-Spring Muscle Models

Citace:
JANÁK, T., KOHOUT, J. An Efficient Mesh Deformation Method for Mass-Spring Muscle Models. In 15th IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering. Piscataway: IEEE Computer Society, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-7983-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An Efficient Mesh Deformation Method for Mass-Spring Muscle Models
Rok vydání: 2015
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE Computer Society
Autoři: Ing. Tomáš Janák , Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek bude uvažovat systém pro simulaci muskuloskeletáního systému prostřednictvím pružinových systému coby cílovou aplikaci. Tento systém používá pružinové systémy k simulování svalových vláken jednotlivých sválů a navíc trojúhelníkové modely k vizuální reprezentaci povrchů svalů. To vyžaduje ustanovení určitého vztahu mezi těmito dvěma modely tak, aby když se některé vrcholy pružinového systému pohnou, tj. objekt se deformuje, tato deformace se správně promítne ve vizualizaci. "Mean Value Coordinates" jsou často užívány k tomuto účelu. V tomto článku představíme jednodušší metodu, která produkuje deformaci vizuálně velmi podobnou deformaci přes "Mean Value Coordinates", přičemž užívá méně paměti a výpočetního času.
Abstrakt EN: This paper will consider a framework for simulation of musculoskeletal system via mass-spring system as the target application. The framework uses a mass-spring systems to simulate the muscle fibres of each muscle and an additional triangle model to visually represent the surface of the muscles. This requires establishing some relationship between the two models so that when some nodes of the mass-spring model move, i.e. the object deforms, this deformation is correctly carried over to the visualization. Mean Value Coordinates are often used for this purpose. In this paper, we will present a simpler method that produces deformation that is visually similar to that by the Mean Value Coordinates while consuming less memory and time.
Klíčová slova

Zpět

Patička