Přejít k obsahu


Thermal, mechanical and electrical properties of hard B4C, BCN, ZrBC and ZrBCN ceramics

Citace:
HOUŠKA, J., STEIDL, P., VLČEK, J., MARTAN, J. Thermal, mechanical and electrical properties of hard B4C, BCN, ZrBC and ZrBCN ceramics. Ceramics International, 2016, roč. 42, č. 3, s. 4361-4369. ISSN: 0272-8842
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermal, mechanical and electrical properties of hard B4C, BCN, ZrBC and ZrBCN ceramics
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D. , Ing. Petr Steidl , Prof. RNDr. Jaroslav Vlček CSc. , Ing. Jiří Martan Ph.D.
Abstrakt CZ: Studujeme tepelné, mechanické a elektrické vlastnosti keramik B4C, BCN, ZrBC a ZrBCN připravených ve formě tenkých vrstev magnetronovým naprašováním. Soustřeďujeme se na vliv složení rozprašovaného terče Zrx(B4C)1-x, složení plynné směsi N2+Ar, depoziční teplotu a teplotu žíhání po depozici. Studované tepelné vlastnosti zahrnují tepelnou vodivost, tepelnou kapacitu, tepelnou efuzivitu a tepelnou difuzivitu. Diskutujeme vztahy mezi složením materiálů, podmínkami přípravy, strukturou, tepelnými vlastnostmi, závislostí tepelných vlastností na teplotě a dalšími (mechanickými a elektrickými) vlastnostmi. Výsledky jsou důležité pro návrh budoucích keramických materiálů kombinujících požadované tepelné vlastnosti, mechanické vlastnosti, elektrickou vodivost a oxidační odolnost.
Abstrakt EN: We study the thermal, mechanical and electrical properties of B4C, BCN, ZrBC and ZrBCN ceramics prepared in the form of thin films by magnetron sputtering. We focus on the effect of Zrx(B4C)1-x sputter target composition, the N2+Ar discharge gas mixture composition, the deposition temperature and the annealing temperature after the deposition. The thermal properties of interest include thermal conductivity, heat capacity, thermal effusivity and thermal diffusivity. We discuss the relationships between materials composition, preparation conditions, structure, thermal properties, temperature dependence of the thermal properties and other (mechanical and electrical) properties. The results are particularly important for the design of future ceramic materials combining tailored thermal properties, mechanical properties, electrical conductivity and oxidation resistance.
Klíčová slova

Zpět

Patička