Přejít k obsahu


Polar, Spherical and Orthogonal Space Subdivisions for an Algorithm Acceleration: O(1) Point-in-Polygon/Polyhedron Test

Citace:
SKALA, V. Polar, Spherical and Orthogonal Space Subdivisions for an Algorithm Acceleration: O(1) Point-in-Polygon/Polyhedron Test. In Recent Advances in Mathematics. Zakynthos: NAUN Conference North Atlantic University Union, 2015. s. 33-36. ISBN: 978-1-61804-323-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Polar, Spherical and Orthogonal Space Subdivisions for an Algorithm Acceleration: O(1) Point-in-Polygon/Polyhedron Test
Rok vydání: 2015
Místo konání: Zakynthos
Název zdroje: NAUN Conference North Atlantic University Union
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Článek popisuje polární, sférické a ortogonální dělení prostoru a jeho aplikace na geometrické algoritmy. Uvedený postup aplikovaný na problém bod uvnitř konvexního n-úhelníka a konvexního mnohostěnu umožňuje algoritmus se složitostí O(1)
Abstrakt EN: The presented polar, spherical and orthogonal space subdivision approach leads to significant speed up of geometric algorithm. The approach is applied to point-in-convex polygon and point-in-convex polyhedron test leading to O(1) algorithm complexity
Klíčová slova

Zpět

Patička