Přejít k obsahu


Application of polymer concrete by using the MKP analysis

Citace:
LIMBERG, L., LAŠOVÁ, V., DREXLER, T. Application of polymer concrete by using the MKP analysis. In EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 215-219. ISBN: 978-80-01-05734-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of polymer concrete by using the MKP analysis
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Ing. Luboš Limberg , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Tomáš Drexler
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na vlastnosti polymerbetonu a jeho aplikace při návrhu obráběcích strojů. Jsou zde prezentovány základní informace o složení polymerního betonu a vlastnosti směsí. Příspěvek obsahuje také MKP analýzu srovnávající hodnoty napětí a deformací oceli s polymerním betonem.
Abstrakt EN: This article is focused on properties of polymer concrete and its application in design of machine tools. There will be presented the basic information about composition of polymer concrete mixtures and their properties. In the article is also described the MKP comparative analysis of deformation and stress of the steel bed with polymer concrete bed.
Klíčová slova

Zpět

Patička