Přejít k obsahu


Discrete element method for simulation of dynamical behaviour of crowd of people reacting on external loading

Citace:
HYNČÍK, L., ŠPIČKA, J., BAIERL, P. Discrete element method for simulation of dynamical behaviour of crowd of people reacting on external loading. In 31st conference with international participation Computational Mechanics 2015 - Extended abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 43-44. ISBN: 978-80-261-0568-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Discrete element method for simulation of dynamical behaviour of crowd of people reacting on external loading
Rok vydání: 2015
Místo konání: Špičák
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Jan Špička , Mgr. Petr Baierl
Abstrakt CZ: Článek pojednává o aplikaci metody DEM pro simulaci reakce davu lidí na externí zatížení. Jsou provedeny numerické simulace za účelem demonstrace vhodnosti metody pro daný typ problému.
Abstrakt EN: The paper deals with the application of the DEM method for simulation of crowd of people reacting on external loading. Numerical simulations are performed in order to show the suitability of the method for the given problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička