Přejít k obsahu


Contact forces on motorcycle rider overall during high speed low side sliding accident

Citace:
BOŃKOWSKI, T., HAJŽMAN, M., KOTTNER, R., GÖRNER, T., HUBIK, L., VYCHYTIL, J., HYNČÍK, L. Contact forces on motorcycle rider overall during high speed low side sliding accident. In Computational mechanics 2015 - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2015. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0568-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Contact forces on motorcycle rider overall during high speed low side sliding accident
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Autoři: Ing. Tomasz Bońkowski , Ing. Michal Hajžman Ph.D. , Ing. Radek Kottner Ph.D. , Ing. Tomáš Görner Ph.D. , Ing. Libor Hubik , Ing. Jan Vychytil Ph.D. , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se týká numerické analýzy vybraných nehod motocyklů při vysoké rychlosti posuvné pomocí škálovatelné hybridního modelu Virthuman a data v reálném úrazu po závodním okruhu nízkého vezměte v potaz. Kinematika celkové jezdce je analyzován s přihlédnutím k kontaktních ploch na celkový jezdce během pádu. Čas a tělo závislé kontaktní síly jsou sledovány s cílem posoudit možné riziko zranění pro konkrétní těla regionu a vypočtených dat se v porovnání s reálným celkové roztřepená během posuvné. Práce slouží jako počáteční studie pro osobní ochranné prostředky (OOP) optimalizace.
Abstrakt EN: The work concerns numerical analysis of selected motorcycle accidents during high speed low sider sliding using the scalable hybrid model Virthuman and the real accident data from the racing circuit. The overall rider’s kinematics is analysed taking into account contact areas on the rider’s overall during the fall. The time and body dependent contact forces are monitored in order to assess potential injury risk for the particular body region and the calculated data are compared to the real overall frayed during sliding. The work serves as an initial study for personal protective equipment (PPE) optimization.
Klíčová slova

Zpět

Patička