Přejít k obsahu


New concept for production of closed die forgings of ultra high strength steels

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., VOREL, I. New concept for production of closed die forgings of ultra high strength steels. In New Developments in Forging Technology. Germany: INVENTUM GmbH, 2015. s. 169-178. ISBN: 978-3-88355-409-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New concept for production of closed die forgings of ultra high strength steels
Rok vydání: 2015
Místo konání: Germany
Název zdroje: INVENTUM GmbH
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Nové koncepty pro lehké zápustkové výkovky z moderních ocelí vyžadují inovační přístup jak v oblasti jejich konstrukčního řešení, tak i materiálu. Pokroku lze dosáhnout pouze s podporou vylepšených vlastností vícefázových vysokopevných ocelí. Proto stoupají neustále požadavky na vysoké pevnosti a zároveň na dostatečnou tažnost a únavové vlastnosti. Tato skupina ocelí vyžaduje zpravidla komplikované termo-mechanické nebo tepelné zpracování, které klade nároky na zařízení a odpovídající know-how. K tomu ale není většina kováren vybavena, a proto se nové výrobní postupy prosazují velmi pomalu. Tento článek přináší informaci o zpracování nového druhu AHS ocelí, které mohou být zpracovány kováním s následným neúplným zakalením v horké olejové lázni. Tím se zjednoduší proces, při kterém vzniká martenziticko-austenitická struktura, která po krátkodobé difuzní stabilizaci austenitu vykazuje velmi dobré mechanické vlastnosti. Zejména tažnost kolem 10% v kombinaci s pevností kolem 2000 MPa představuje velmi zajímavý potenciál pro vývoj nových vysokopevných a tvarově komplikovaných zápustkových výkovků s podstatně nižší hmotností než tomu bylo doposud.
Abstrakt EN: New concepts associated with lightweight closed-die forgings of advanced steels entail innovative approaches to engineering design and materials of such products. Progress can only be achieved through the use of enhanced properties of multi-phase high-strength steels. This is why the demand for high strength combined with adequate ductility and fatigue properties is constantly increasing. This group of steels typically requires complex thermomechanical processing or heat treatment, which places great demands on equipment and know-how. As most forging plants do not possess those, new production processes are introduced very slowly. The present paper describes the treatment of a new type of AHSS steels which can be processed by forging and subsequent incomplete quenching in hot oil bath. It provides a simplified proces, in which martensite-austenite structure is obtained. After shor-time diffusion-based stabilization of austenite, this structure offers very good mechanical properties. I tis particularly the elongation level of approx. 10 % and the strength of about 2000 MPa, which offer the potential for developing new complex-shape closed-die forgings with high strength and reduced weight.
Klíčová slova

Zpět

Patička