Přejít k obsahu


Funkční vzorky porézních katalyzátorů

Citace:
KŘENEK, T., POLA, M., KOVÁŘÍK, T., DUCHEK, P., POKORNÁ, D., ŠNAJDAUFOVÁ, H., FAJGAR, R., POLA, J. Funkční vzorky porézních katalyzátorů. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Functional samples of porous catalysts
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Michal Pola , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Dana Pokorná , Hana Šnajdaufová , Radek Fajgar , Josef Pola
Abstrakt CZ: Funkční vzorky porézních katalyzátorů pro použití ve Fenton degradaci antibiotik v odpadních vodách byly připraveny ablativní laserovou deposicí magnetitu, jako jednoho ze studovaných železnatých spinelů, na porézní substráty z aluminy a lupku účinkem pulsního záření TEA CO2 a Nd:YAG laserů. Vzorky byly charakterizovány rtuťovou porosimetrií a pomocí SEM a BET analýz a jsou vzhledem ke své dostatečné mechanické odolnosti vhodné pro použití ve filtračním loži průtočného reaktoru.
Abstrakt EN: Functional samples of porous catalysts to be used in Fenton degradation of antibiotics in waste water have been prepared by laser ablative deposition of magnetite, one of studied ferrous spinels, on porous substrates from alumina and lupek by the use of pulsed radiation from TEA CO2 a Nd:YAG lasers. The samples were characterized by mercury porosimetry and by means of SEM and BET analyses and are due to their sufficient mechanical stability suitable for the use in filtration beds of flow reactors.
Klíčová slova

Zpět

Patička