Přejít k obsahu


Pregraduální vzdělávání učitelů mateřských škol jako dialog mezi teorií a praxí

Citace:
ČÁBALOVÁ, D. Pregraduální vzdělávání učitelů mateřských škol jako dialog mezi teorií a praxí. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 108 s. ISBN: 978-80-261-0494-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Undergraduate courses for kindergarten teachers as a dialogue between theory and practice
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Dagmar Čábalová Ph.D. , Mgr. Martina Beranová , null null , Mgr. Světlana Cozlová , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Gabriela Kavalířová Ph.D. , Mgr. Ilona Kolovská , PhDr. Štěpánka Lišková Ph.D. , Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D. , Ing. Pavel Mičke , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. , Mgr. Milan Podpera , Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D. , Mgr. Pavla Sovová Ph.D. , PhDr. Josef Slowík Ph.D. , PhDr. Zora Syslová Ph.D. , PhDr. Jarmila Wagnerová CSc. , Mgr. Markéta Zachová
Abstrakt CZ: Předkládána odborná publikace zhodnocuje tříletou realizaci projektu "Studium Učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií" (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/18.0022). Tento projekt byl řešen v letech 2011 ? 2014 na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni a jeho hlavním záměrem byl kvalitní obsahový a organizační rozvoj oboru učitelství pro mateřské školy. Hlavními koordinátory projektu byli řešitelé z katedry pedagogiky FPE ZČU v Plzni. Cílovými skupinami projektu byli studenti bakalářského studia učitelství pro MŠ a akademičtí pracovníci podílející se odborně, výukově i výzkumně na tomto oboru. V uvedeném projektu byly teoreticky i empiricky ověřovány nové přístupy ve vzdělávání učitelů/-ek mateřských škol a důsledně byl propojován teoretický rámec oboru s pedagogickou praxí na vybraných mateřských školách v Plzeňském regionu. Publikace se skládá ze čtrnácti kapitol.
Abstrakt EN: Presented professional publication evaluates the three-year project "Studying Teacher Kindergarten as a dialogue practice with theory" (Project registration number: CZ.1.07 / 2 Feb. 00 / 18.0022). This project was carried out in the years 2011 - 2014 at the Faculty of Education UWB in Pilsen and its main objective was the quality of content and organizational development for the field of teaching kindergarten. The main coordinators of the project were researchers from the Department of Education FPE UWB in Pilsen. The target groups of the project were students of bachelor's degree for kindergarten teachers and academics involved in the professional, educational and research in this field. For this project we were theoretically and empirically test new approaches in teacher education / -ek kindergartens and consistently been a theoretical framework linking the field with teaching experience at selected kindergartens in the Pilsen region. The publication consists of fourteen chapters.
Klíčová slova

Zpět

Patička