Přejít k obsahu


Žena versus muž v profesi zdravotnického záchranáře

Citace:
PFEFFEROVÁ, E., KŘEMENOVÁ, K. Žena versus muž v profesi zdravotnického záchranáře. Urgentní medicína, 2015, roč. 18, č. 4, s. 49-54. ISSN: 1212-1924
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Woman versus Man in Paramedic profession
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Eva Pfefferová , Bc. Karolína Křemenová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou uplatnění absolventů, a zejména absolventek oboru Zdravotnický záchranář v přednemocniční neodkladné péči. Autorky práce se zabývají důvody problematického uplatňování žen na pozici zdravotnického záchranáře ve výjezdové posádce u zdravotnické záchranné služby. Článek se věnuje současnému stavu a chodu zdravotnických záchranných služeb, jednotlivým pracovním pozicím dle možností uplatnění zdravotnického záchranáře a osobě zdravotnického záchranáře. Výzkumná část má za úkol zjistit postoj studentů a zdravotnických záchranářů k této problematice.
Abstrakt EN: This article deals employment with pre-hospital emergency care graduates, especially with female graduates. In this article, the authors explore the current issue of finding employment for female applicants in the position of paramedic crew within emergency medical services. In addition, the authors discuss the current state and progress of emergency medical services, particularly regarding work positions of paramedics on the market and a paramedic person itself. The authors also present the findings of a survey undertaken to explore the attitude (feelings) of paramedic students and practicing paramedics on these issues.
Klíčová slova

Zpět

Patička